MSDS / MGBF HAZIRLAMA

MSDS / Material Safety Data Sheets
MGBF / Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

MSDS HAZIRLAYICI RAMAZAN GÜRLEYEN(Belge için tıklayınız)

T.C. 27092 SAE Yönetmeliği

T.C. 28848 SEA Yönetmeliği

T.C.29204 GBF Yönetmeliği

Malzeme Güvenlik Bilgi formları Uluslararası Akredite olmuş belgelendirme firmalarından Sınav ile belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. Bu durum T.C.29204 GBF Yönetmeliğinde Madde 5 de 13. fıkrada belirtilmiştir.

Güvenlik Bilgi Formu aşağıdaki maddeleri içermektedir:

1 –  Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı

2 –  Tehlikelerin Tanıtımı

3 – Bileşimi / İçindekiler  Hakkında Bilgi

4 –  İlk Yardım Tedbirleri

5 –  Yangınla Mücadele Tedbirleri

6 –  Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

7 –  Kullanma ve Depolama

8 –  Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

9 –  Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

10 – Kararlılık  ve Tepkime

11 – Toksikolojik Bilgi

12 – Ekolojik Bilgi

13 – Bertaraf Bilgileri

14 – Taşımacılık Bilgisi

15 – Mevzuat Bilgisi

16 – Diğer Bilgiler

Comments are closed.