ÇEVRE İZİN / ÇEVRE LİSANS

29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre İzin ve Çevre lisans işlemleri bir çerçeve altına alınmıştır.

ÇEVRE İZİN KONULARI

Çevre İzinleri beş ana başlık halinde ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

– Emisyon

– Gürültü

– Deşarj

– Tehlikeli Madde Deşarjı

– Derin Deniz Deşarjı

Çevre İzin Başvurusu İçin Gerekli Adım ve Belgeler…

ÇEVRE LİSANS KONULARI

Çevre Lisansları beş ana başlık ve çeşitli alt başlıklar halinde ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

Geri Kazanım

– Tehlikeli Atık

– Tehlikesiz Atık

– Atık Yağ

– Bitkisel Atık Yağ

– Atık Pil ve Akümülatör

– Ömrünü Tamamlamış Lastik

– Ambalaj Atığı

Bertaraf

– Atık Yakma ve Birlikte Yakma

– Düzenli Depolama

Ara Depolama

– Tehlikeli Atık

İşletme

– Tıbbi Atık Sterilizasyon

– Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

– Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

– Tanker Temizleme

– Hurda Metal

– Atık Kabul Tesisi

Arındırma

– PCB Arındırma

Çevre Lisans Başvurusu için Gerekli Adım ve Belgeler…

Firmanızın ihtiyaç duyduğu Çevre İzin ve Lisans konularında bizi aramaktan çekinmeyiniz. KORDİMER DANIŞMANLIK

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir